Szkolenia

mężczyzna z siwymi włosamiStowarzyszenie Kształcenia Ustawicznego Ronin w Kielcach prowadzi szkolenia i serdecznie zaprasza chętne osoby na:

I. KURS NA KWALIFIKOWANEGO PRACOWNIKA OCHRONY FIZYCZNEJ

Kurs kierowany jest do osób, które chcą nabyć kwalifikacje (zostać wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony oraz po zdaniu egzaminu państwowego uzyskać dopuszczenie do pracy z bronią) oraz zdobyć pełne przygotowanie, do wykonywania wszelkich czynności w branży ochrony osób i mienia.
Po ukończonym kursie osoba otrzyma wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej we właściwej terytorialnej Komendzie Wojewódzkiej Policji.
Zapewniamy:

1) Materiały do nauki
2) Wyszkolenie strzeleckie
3) Zajęcia z samoobrony
4) Zajęcia z ochrony transportowania wartości pieniężnych
5) Zajęcia z zasad udzielania pomocy przedlekarskiej
6) Zajęcia z wybranych zagadnień psychologii
7) Zajęcia z wybranych zagadnień prawa karnego, prawa cywilnego, prawa wykroczeń i prawa pracy

Wymagania:
1) Wykształcenie min. podstawowe
2) Ukończone 21 lat
3) Niekaralność

II. KURS DOSKONALĄCY DLA OSÓB WPISANYCH NA LISTĘ KWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA
(wymagany co 5 lat)

Kurs kierowany jest do osób wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony, które zobowiązane są odbyć kurs doskonalący co 5 lat, celem utrzymania uprawnień niezbędnych do pracy.
W ramach kursu, gwarantujemy uczestnikom naukę strzelania z 4 rodzajów broni palnej – pistoletu, pistoletu maszynowego, strzelby powtarzalnej-gładkolufowej i karabinka.


III. SZKOLENIE Z PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ.

Szkolenie kierowane jest do pracodawców oraz osób, które chcą zdobyć wiedzę teoretyczną i praktyczną z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Zgodnie z art. 2091 Kodeksu Pracy, pracodawca jest zobowiązany wyznaczyć pracowników do tego typu zadań.

Art. 44 ust. 3 Rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy określa natomiast, że pracodawca powinien powierzyć obsługę punktów pierwszej pomocy oraz apteczek na każdej zmianie wyznaczonym pracownikom, którzy odbyli szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej.
Samo wyznaczenie pracownika do tego zadania nie wystarczy. Osoba odpowiedzialna, oprócz wiedzy, musi posiąść odpowiednie umiejętności. Można je nabyć tylko pod okiem doświadczonych specjalistów.

Szkolenie składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Po teoretycznym wstępie, każdy z uczestników ćwiczy i aktualizuje wiedzę na nowoczesnym sprzęcie medycznym. Dysponujemy defibrylatorami AED szkoleniowymi i normalnymi, fantomami (m.in. dorosły, dziecko, niemowlę), w pełni wyposażonymi apteczkami oraz innym sprzętem, który zostanie zaprezentowany na szkoleniu.
Nasi wykładowcy to ratownicy medyczni, którzy na co dzień ratują ludzkie życie. Każdy przypadek będą mogli omówić opierając się na własnym doświadczeniu.

Zagadnienia poruszane na zajęciach:

 • Prawne aspekty udzielania pierwszej pomocy

 • Zarządzanie na miejscu gdzie doszło do zdarzenia

 • Zadławienie dziecka

 • Stany zagrożenia życia

 • Utrata przytomności

 • Co robić przy zatrzymaniu oddechu

 • Postępowanie z ciałem obcym w ciele dziecka

 • Urazy kostno-stawowe

 • Opatrywanie ran, krwotoków, oparzeń

 • Ukąszenia owadów, kleszcze

 • Zatrucia pokarmowe

 • Nagłe stany chorobowe (cukrzyca, padaczka, udar, astma, zawał, wstrząs anafilaktyczny)

 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

 • Użycie defibrylatora AED

 • Wyposażenie apteczki pierwszej pomocy

 • Jak poprawnie komunikować się z dyspozytorem ratownictwa medycznego

Po zakończonym szkoleniu oraz egzaminie, dla wszystkich uczestników są wystawiane imienne zaświadczenia honorowane przez Państwową Inspekcję Pracy.


Jeśli masz pytania, kliknij przycisk i napisz do nas za pomocą prostego formularza kontaktowego. Odpowiemy tego samego dnia.

Czytaj więcej